Top 100 Thương Hiệu Việt

Năm 2016 Nam Việt Bắc Paper Cup Co.,Ltd vinh dự nhận được giải thưởng “Top 100 thương hiệu việt” tiêu biểu trong ngành sản xuất ly giấy do Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam VCCI trao tặng.

.