Chứng Nhận QHSE-SE do Tập Đoàn Bureau Veritas

Ngày 28/03/2018 Công Ty TNHH SX TM Nam Việt Bắc vinh dự đón nhận tiêu chuẩn chất lượng (QHSE-SA) do Tập Đoàn Bureau Veritas (Pháp) trao tặng chứng nhận Chất lượng, Sức khỏe, An Toàn & Trách Nhiệm Xã Hội trong ngành Sản xuất Ly Giấy.

.