Ngày 28/03/2018 Công Ty TNHH SX TM Nam Việt Bắc vinh dự đón nhận tiêu chuẩn chất lượng (QHSE-SA) do Tập Đoàn Bureau Veritas (Pháp) trao tặng chứng nhận Chất lượng, Sức khỏe, An Toàn & Trách Nhiệm Xã Hội trong ngành Sản xuất Ly Giấy.Năm 2016 Nam Việt Bắc Paper Cup Co.,Ltd vinh dự nhận được giải thưởng “Top 100 thương hiệu việt” tiêu biểu trong ngành sản xuất ly giấy do Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam VCCI trao tặng.